MAISTRAATTI:

Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen on maksutonta

Virka-ajan ulkopuolella suoritettava vihkiminen 200e

Siviilivihkimisestä, joka toimitetaan muualla kuin vihkijän toimitiloissa taikka vihkijän toimitiloissa muuna kuin viraston aukioloaikana, aiheutuvat matkakustannukset korvataan vihkijälle valtion matkustussäännön mukaan. Päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä vihkijälle maksetaan myös päivärahaa.

Matkakustannukset jaetaan samana päivänä vihittävien vihkiparien kesken. Jos päivän kaikki virka-ajan ulkopuoliset vihkimiset tapahtuvat virkapaikalla, matkakustannukset jaetaan vihkiparien kesken tasan. Muussa tapauksessa saman päivän aikana eri paikkakunnilla tapahtuvien vihkimisten matkakustannukset jaetaan matkojen suhteessa. Mahdollinen päiväraha jaetaan aina tasan vihkiparien kesken.


Maistraatin henkikirjoittaja toimittaa siviilivihkimisiä. Vihkiseremonia voi olla lyhyt ja koruton, mutta seremoniassa on myös mahdollista esittää elävää musiikkia ja lausua runoja. Vihkimisessä on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Avioliiton kirkollinen siunaus voidaan toimittaa seurakunnan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Tutkinnan voi suorittaa maistraatti tai se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Tutkintatodistus on jätettävä maistraatille ennen vihkimistä. Lisäksi vihkiparin on ilmoitettava, mitkä sukunimet puolisot ottavat käyttöönsä.

Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen on maksutonta

Onnistunut vihkitoimitus vaatii suunnittelua.